《YouTube轉MP4》MediaHuman Downloader 支援各大網頁影片下載功能。(Windows)
MediaHuman Downloader

 

想要下載網頁影片除了可以試試先前推薦過的 Ummy, YouTubebyClick 等軟體之外,今天推薦的這款 MediaHuman Downloader 也是蠻好用的,它可以一次下載多個影片,且支援高解析度、高畫質的檔案,包含4K, 8K,也可以單純擷取出音樂並儲存成MP3,操作上既簡單又方便喔。 

 

軟體簡介

 

英文名稱: MediaHuman Downloader

Language: 中文

Category: 影片下載器

File Type: exe

Size: 50.2 MB

System: Windows 10/8.1/7

Offered: mediahuman

Others: 免破解, 免安裝版

 

 

使用方法教學

 

▼ 先將影片網址複製下來,再打開軟體,並按下貼上連結,也可以直接將連結拖曳至空白處。

 

右上角可以切換輸出格式,可選擇轉檔成MP4 或是 MP3 檔案。

 

貼上連結後,可以選擇畫質,如 1080P, 720P 等,再點選最右邊的下載符號即可開始下載。

 

實際測試後,速度還不錯,操作上也很簡單。

 

左下角功能選單中有設定選項,可以調整語言、下載選項、網路、音訊輸出等。

 

 

 

解壓密碼(小寫): chtlife

 

 

軟體特色:

 

播放列表和頻道:該程序支持下載播放列表或頻道的所有視頻。此外,還有一個選項可以跟踪所選頻道或播放列表,並在上傳新剪輯時下載。

 

添加到iTunes:您可以將程序配置為自動將下載的電影添加到iTunes資料庫。您還可以選擇要添加下載視頻的播放列表。

 

總部,高清,4K或8K:該程序支持所有可用的分辨率,720p,1080p,4K或8K。這個選擇由你。與在線視頻下載程序不同,該應用程序可下載任何音頻資源。

 

監控剪貼板:該程序密切關注剪貼板,一旦發現支持的鏈接,它就會自動將此視頻添加到下載隊列中。

 

質量原創:您可以選擇以原始質量保存視頻(通常採用MP4格式),無需任何修改。在這種情況下,您獲得的剪輯與其作者上傳的剪輯完全相同。

 

簡單標籤編輯器:該應用程序會自動檢測藝術家和視頻的標題,並將其保存到下載的文件中。您可以在以後輕鬆更改它們。

 

不只是YouTube:該計劃支持Vevo.com,Vimeo,Dailymotion,Facebook,UOL,VKontakte,SoundCloud,TikTok和許多其他網站。因此,您可以像在YouTube上一樣輕鬆地從這些網站下載視頻。

 

拖放:該應用程序具有100%的拖放支持。只需用鼠標將鏈接拖到視頻,然後將其拖放到程序的主窗口或Mac上的停靠欄圖標即可。

 

多語言界面:該應用程序被翻譯成:阿拉伯語,亞美尼亞語,阿塞拜疆語,保加利亞語,加泰羅尼亞語,中文(台灣),克羅地亞語,捷克語,丹麥語,荷蘭語,英語,世界語,法語,德語,希臘語,希伯來語(以色列),匈牙利語,印度尼西亞語,意大利語,日語,韓語,拉脫維亞語,立陶宛語,馬來語,挪威語,波蘭語,葡萄牙語,葡萄牙語(巴西),羅馬尼亞語,俄語,西班牙語,瑞典語,土耳其語,越南語。

 

 

File Download

 

Version 3.9.9.41
Rating ★★★★☆
File Driver1Driver2


Leave a Reply